NEWS
october 28th  – november 5th 2016
Bimhuis Amsterdam,TivoliVredenburg UTrecht,De Tor Enschede, Hothouse Leiden, Jam Amsterdam
tour Wild Man Conspiracy featuring Chris Cheek(USA)

131022_chris-cheeck_75dpi


Luister: ‘Knots’ op Soundcloud

Kijk: Promotrailer en diverse tracks op Youtube

Deel: Facebook

Boekingen en meer informatie: Clazz Music +31 (0)6 22421965
CD titel – Knots / Label – Red Piano Records (USA) / RPR 145994416-2


 

CD recensies n.a.v. de release van ‘Knots’


Wild Man Conspiracy trekt door jungle vrije muziek – Dat symfonische in onnavolgbare bruggen verpakken, die worden geslagen tussen zangerige ensemblestukken en woeste, niet te traceren vrije improvisaties, reikt naar bovenmenselijke inspanningen. Uitbrekende tempi, individuele zwerftochtjes, ontregelende instrumentbehandeling; het zijn elementen die de draagstenen vormen van een muzikale onderneming die nauwelijks vergelijkingen oproept met wat op dit gebied al eerder is ondernomen.
Jazznu.com / Rinus van der Heijden (April 2015 )


Celano kan flink uitpakken met zijn effectenapparatuur, dat wisten we al, maar ook Kleijn’s gebruik van electronica overstijgt qua effectiviteit dat wat ik gewend benvan pakweg Nils Petter Molvaer of Jon Hassel. Het leuke aan WMC is dat bijna elke luisteraar er andere associaties bij zal hebben.
Jazzism/Ken Vos (mei 2015)****


Gitarist Guillermo Celano, trompettist Gerard Kleijn en Joost Kesselaar zijn gevestigde namen in de Nederlandse jazz- en impro-scene. Zet ze samen in een ruimte en er gebeurt iets. En zoals dat bij de betere jazz gaat: ze weten van te voren nooit wat precies.
Volksrant/Gijsbert Kamer (juni 2015)***


‘Knots’ is een avontuurlijk en enerverend album waarop het trio voortdurend elkaars bevlogenheid achternazit en tegelijkertijd de grenzeloosheid van de improvisatie onderzoekt. De gecomponeerde stukken op ‘Knots’ bieden structuur en betoverende melodieën, waarbij opgetekend dient te worden dat de vrije improvisatie nooit ver weg is. Kleijn en Celano creëren middels effecten ruimtelijke sculpturen die met regelmaat doorbroken worden door helse, soms op rockgeoriënteerde improvisaties.  Ook akoestisch kan het trio prima uit de voeten. De lange trompetlijnen van Kleijn worden afwisselend gevoed door lieflijk en rauw gitaarspel, waaronder Kesselaar zijn geïmproviseerde ritmen legt.Soms bescheiden, maar vaker zijn eigen weg kiezend.
Jazzenzo / Erno Elsinga(april 2015)


 Dit drietal dook de studio in om eens flink muzikaal te keten en de grenzen van het muzikaal toelaatbare naar eigen goeddunken op te rekken. De albumtitel windt er wat dat betreft geen doekjes om. De roede wordt niet gespaard, er wordt wild heen en weer gemaaid met de muzikale knuppel en menig luisteraar zal waarschijnlijk verschrikt naar de volumeknop gegrepen hebben vanwege de soms knotsgekke sfeer- en ritmewisselingen. Deze muziek is niet voor zwakke magen bestemd.
Muziekwereld – (Juni 2015)


Drie grootheden uit de Nederlandse jazzscene. trompettist Gerard Kleijn, gitarist Guillermo Celano en drummer Joost Kesselaar keten gewoon een beetje met elkaar. En dat klinkt dan ook nog zo fantastisch!
Co de Kloet en Mijke van Wijk in Jazzism


Het trio klinkt groter dan de 3 musici. Composities waar nu eens een mooie melodie, dan weer een broken beat ritme,dan weer een vrije noise impro centraal staan worden rijkelijk (maar gelukkig niet té veel) van soundeffecten voorzien.
Vera Vingerhoeds/VPRO


 Is het misschien toch een twijfelachtige samenzwering van drie wilde mannen?
Maar dan wel een erg leuke en eentje die je laat genieten van grenzeloosheid
.
Jazzflits/Frank Huser


 

 


Guillermo Celano – gitaar/effects
Gerard Kleijn – trompet, flugelhorn, voice, effects
Joost Kesselaar – drums


Irreverent improvising Dutch trio explores sonic possibilities and pushes limits of interplay. Red Piano Records/USA


Wild Man Conspiracy treks through the jungle of free music – wild untraceable free improvisations reach out to superhuman efforts. Tempi that break out, individual rambles, unruly treatment for instruments; these elements are keystones to a musical undertaking that can scarcely be compared with anything already done in this field.
Jazznu.com (NL) / Rinus van der Heijden (April 2015 )


We already knew that Celano can go places with his FX equipment, but the use of electronic by Gerard Kleijn is even more effective than what one’s used to from for instance Nils Petter Molvaer or Jon Hassel. The nice feature of WMC is that almost every listener will have different associations with it
Jazzism (NL)/Ken Vos (May 2015)****


Guitarist Guillermo Celano, trumpeter Gerard Kleijn and Joost Kesselaar are established names on the Dutch jazz and improvisation scene. Put them together in a room and something happens. And as can be expected of better jazz: they never know quite what will happen in advance.
Volkskrant(NL)/Gijsbert Kamer (June 2015)***


Knots is an adventurous and exciting album in which the trio keep chasing each other’s enthusiasm while at the same time investigating the boundlessness of improvisation. The composed pieces on ‘Knots’ offer structure and enchanting melodies, but I should note that improvisation is not far away. Kleijn and Celano use effects to create spatial sculptures that are regularly interrupted by hellish improvisations that are sometimes rock oriented. The trio is also at home in the acoustic world. The long trumpet lines by Gerard Kleijn are juxtaposed with sweet and raw guitar, behind which Kesselaar puts his improvised rhythms. Occasionally modest, but often going his own way.
Jazzenzo / Erno Elsinga (April 2015)


This trio headed into the studio for some musical hijinks and to stretch the boundaries of what is musically acceptable as they saw fit. The title of the album (Knots means crazy in Dutch) doesn’t pull punches. The rod doesn’t get spared as they wave a musical cudgel while many listeners probably lunged for the volume control because of the occasionally crazy changes in mood and rhythm. This music is not for the weak hearted.
Muziekwereld – (June 2015)


The trio sounds larger than the three musicians. Compositions which focus alternately on a beautiful melody, then a broken beat rhythm, then free noise improvisation are provided with opulent sound effects (but fortunately not too many).
Vera Vingerhoeds/VPRO